Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

zwariowalam
19:05
zwariowalam
19:05
zwariowalam
19:05
6585 6867 390
zwariowalam
19:05
6208 bf42 390
Sheldon (Jim Parsons) ...
zwariowalam
19:04
zwariowalam
19:02
zwariowalam
19:02
19:02
2710 8b73 390
zwariowalam
19:01
zwariowalam
18:59
zwariowalam
18:59
6040 2336 390
zwariowalam
18:58
4131 a898 390
zwariowalam
18:57
zwariowalam
18:57
7289 1fd1 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viakateistrue kateistrue
zwariowalam
18:57
0937 d01b 390
Reposted fromnutt nutt viakateistrue kateistrue
zwariowalam
18:57
0932 2b4a 390
Reposted fromnutt nutt viakateistrue kateistrue
zwariowalam
18:57
1884 4456 390
Reposted fromhrafn hrafn viaapatyczna apatyczna
zwariowalam
18:56
0232 b980 390
Reposted fromPoranny Poranny viaapatyczna apatyczna
zwariowalam
18:56
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa
zwariowalam
18:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl