Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

zwariowalam
19:09
zwariowalam
19:08
19:07
19:07
zwariowalam
19:07
5787 b82b 390
zwariowalam
19:06
zwariowalam
19:05
7153 0aaf 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaburnmyshadow burnmyshadow
zwariowalam
19:05
zwariowalam
19:04
2676 bc13 390
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viaszarakoszula szarakoszula
zwariowalam
19:04
4153 5b27 390
Reposted fromstroschek stroschek viaszarakoszula szarakoszula
19:04
9872 d772 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viakateistrue kateistrue
zwariowalam
19:03
3662 6df1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue
zwariowalam
19:03
Still haven't found. 
Reposted fromitwaspain itwaspain viakateistrue kateistrue
zwariowalam
19:02
Zamiast prawić morały i patrzeć na nas z góry, powinnaś spojrzeć na nas z czułością. Wszyscy jesteśmy na krawędzi rozpaczy. Możemy sobie tylko towarzyszyć i pożartować. Czyż nie?
— Wielkie piękno (2013)
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viakateistrue kateistrue
zwariowalam
19:02
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione miłością.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaboli boli
zwariowalam
18:47

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viakateistrue kateistrue
zwariowalam
18:46
9046 dd8f 390
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaAvinashi Avinashi
zwariowalam
18:45
9968 db94 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaAvinashi Avinashi
zwariowalam
18:45
3745 3d36 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAvinashi Avinashi
zwariowalam
18:44
9690 1de2 390
Reposted fromyannim yannim viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl