Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

zwariowalam
01:27
Gdy ktoś nam wpadnie w oko, reagujemy rozszerzeniem źrenic. A nas samych ciągnie do ludzi, którzy na nasz widok odpowiadają tym samym. Koło się zamyka - pragniemy ludzi, którzy pragną nas. 
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromlovvie lovvie viaawaken awaken
zwariowalam
01:27
The songs on the radio are ok,
But my taste in music is your face
— 21 Pilots
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viacytaty cytaty
zwariowalam
01:27
01:27
1700 14e2 390
Reposted fromidiod idiod viaimpressionante impressionante
01:26
5342 dd2d 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamaryjanejanis maryjanejanis
01:26
zwariowalam
01:26
01:26
6312 4dbf 390

August 24 2017

21:00
5325 c05a 390

dreamingandwandering  Bugaboo Provincial Park

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viatarczyn tarczyn
zwariowalam
20:55
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamessinhead messinhead
zwariowalam
20:50
Toniemy nie dlatego, że się zanurzamy, lecz dlatego, że pozostajemy pod wodą.
— Paulo Coelho
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamessinhead messinhead
zwariowalam
20:42
Bo można tęsknić za kimś, kto zrobił Ci krzywdę, kto wylał na Ciebie sto litrów jadu, kto pod skórę wkładał słowa jak gwoździe. Można tęsknić za kimś, kto kochał, ale nie potrafił tej miłości wyrazić. Za kimś kto był od zawsze. Przytulał.. Można tęsknić (...)
— Kaja Kowalewska
20:36
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri vianicdostracenia nicdostracenia
zwariowalam
19:46
2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viayourheartbeat yourheartbeat
zwariowalam
19:46
6972 a1ea 390
zwariowalam
19:46
6968 1419 390

August 21 2017

12:42
8708 28c0 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
zwariowalam
12:42
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad

August 20 2017

zwariowalam
22:24
8338 12dc 390
zwariowalam
22:21
7799 edb3 390
Reposted from0 0 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl