Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

zwariowalam
20:38

July 24 2017

zwariowalam
20:01
4732 8840 390
Reposted frompureevil pureevil viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
20:00
9669 0086 390
zwariowalam
20:00
20:00
zwariowalam
19:56
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
zwariowalam
19:49
2426 d4e8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxsneakyx xsneakyx
zwariowalam
19:48
1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
19:48
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
19:48

July 17 2017

zwariowalam
20:33

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viaplugss plugss
20:25
0067 3189 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaplugss plugss
20:23
8162 02ec 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawordshurt wordshurt
zwariowalam
20:21
2275 a6f9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
zwariowalam
20:20
7031 5840 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
zwariowalam
20:18
zwariowalam
20:18
3164 5efa 390
Reposted fromgreens greens viaszydera szydera
zwariowalam
20:18
0639 8a45 390
Reposted fromnenya nenya viaszydera szydera
20:18
1054 5572 390
zwariowalam
20:17

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl