Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

zwariowalam
22:04
0141 19a8 390
Reposted from2017 2017 viaDOBRADUPA DOBRADUPA
zwariowalam
22:03
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
zwariowalam
21:55
6424 0f3b 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka
zwariowalam
21:54
7266 f698 390
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viazabka zabka
zwariowalam
21:54
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaaggape aggape
zwariowalam
21:54
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viaaggape aggape
zwariowalam
21:52
3848 93c4 390
zwariowalam
21:52
2371 94ef 390
Reposted fromhare hare viathebelljar thebelljar
zwariowalam
21:48
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaimpressionante impressionante
zwariowalam
21:47
3681 0533 390
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viablackdrama blackdrama
zwariowalam
21:47
Zaangażowanie jest tam, gdzie jest słowo "bardzo chcę", a poświęcenie jest tam, gdzie jest słowo "bardzo muszę". Istnieje bardzo duża różnica między tymi słowami i miedzy życiem zaangażowanym, a życiem poświęconym. Wyobraź sobie jajecznicę na boczku, w przypadku kura była zaangażowana, a świnia się poświęciła - w tym przypadku konsekwencje są bardzo skrajne. W życiu nigdy nie należy się poświęcać, ponieważ koszty tego są zawsze większe niż zyski.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viablackdrama blackdrama
zwariowalam
21:45
9180 0388 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianewbeginning newbeginning
zwariowalam
21:44
Reposted fromjasminum jasminum vianewbeginning newbeginning
zwariowalam
21:44
5852 ea96 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianewbeginning newbeginning

February 17 2019

zwariowalam
19:19
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

November 28 2018

zwariowalam
19:37
6067 0459 390
zwariowalam
19:37
6060 789d 390

November 10 2018

zwariowalam
21:40
21:35
zwariowalam
21:32
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus viaahuramazda ahuramazda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl