Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

zwariowalam
20:13
zwariowalam
20:13
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
zwariowalam
20:11
20:09
7611 0b5d 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianezavisan nezavisan
zwariowalam
20:07
1. Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu. 
2. Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden? 


Niepewność.
Reposted fromwaflova waflova viaSecret-Obsession Secret-Obsession
20:06
8129 15af 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viatulele tulele
zwariowalam
20:05
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
20:04
Jeśli nosisz w sobie fałszywą mapę, będziesz ciągle miał wrażenie, że błądzisz w życiu.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
20:04
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
19:55

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

November 23 2017

17:17
6273 50ee 390

epiphanyco:

london. uk.  13 07 2015.

Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:17
6366 904e 390
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:16
6790 4bcc 390
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
17:16
zwariowalam
17:16
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatereseek tereseek
zwariowalam
17:16
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir viatereseek tereseek
zwariowalam
17:16
8077 a4ce 390
zwariowalam
17:15
zwariowalam
17:15
zwariowalam
17:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl