Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

zwariowalam
04:16
0775 3ecf 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
zwariowalam
03:56
3875 13ad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zwariowalam
03:51
5924 b5b4 390
Reposted fromaskman askman viasupposedtobe supposedtobe
zwariowalam
03:50
2566 717c 390
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
zwariowalam
03:49
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszarakoszula szarakoszula
zwariowalam
03:48
3640 c9ee 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle

July 18 2019

zwariowalam
17:36
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viaxsneakyx xsneakyx
zwariowalam
17:30
0771 f693 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
zwariowalam
17:30
0679 ed28 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
zwariowalam
17:29
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
zwariowalam
17:29
1024 abf6 390
Reposted fromsubman subman viairmelin irmelin
zwariowalam
17:27
0957 55bd 390
Reposted fromzie zie viakateistrue kateistrue
zwariowalam
17:23
Jedyną stałą rzeczą jest w życiu to, że wszystko ulega zmianie.
— Ostatni odcinek "Teorii Wielkiego Podrywu"
zwariowalam
17:22
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
zwariowalam
17:22
9830 dd9b 390
Reposted frommartrol martrol viairmelin irmelin
zwariowalam
17:21
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
zwariowalam
17:20
[...] na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości; po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk – Zmorojewo
Reposted fromnezavisan nezavisan viawbrewzasadom wbrewzasadom
zwariowalam
17:20
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce.
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromSandria Sandria viawbrewzasadom wbrewzasadom
zwariowalam
17:19
6002 169b 390
Reposted fromWarzywna Warzywna viajustfeel justfeel
zwariowalam
17:19
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viajustfeel justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl