Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

zwariowalam
21:40
21:35
zwariowalam
21:32
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus viaahuramazda ahuramazda
zwariowalam
21:32
zwariowalam
21:31
zwariowalam
21:30
3562 6d44 390
zwariowalam
21:30
4174 b63d 390
zwariowalam
21:29
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
21:28
0584 d024 390
zwariowalam
21:28
4031 2ff8 390


Brief Encounter (1945)

Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
21:17
Życie to nie to, co nas spotyka, tylko to, co robimy z tym, co nas spotyka...
— Fabio Volo
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaeredvareth eredvareth
zwariowalam
21:17
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaeredvareth eredvareth
zwariowalam
21:16
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viaeredvareth eredvareth
zwariowalam
21:16
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaeredvareth eredvareth
zwariowalam
21:16
(...) boję się ciemności. (...) Że pewnego dnia położę się i ten komputer tu - wskazał na głowę - przestanie działać. A wcześniej będzie się sypać obudowa, płyta główna, pamięć przestanie ogarniać dane, bo będzie zbyt zużyta albo danych będzie za dużo. Tego się boję. Bardzo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaeredvareth eredvareth
zwariowalam
21:15
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeredvareth eredvareth
21:14
7954 85c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaeredvareth eredvareth

October 29 2018

zwariowalam
13:09
3940 cef1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
zwariowalam
13:09
4743 bd47 390
zwariowalam
13:04
albo przestaniecie pierdolić, że sensem życia jest poczucie bycia chcianą albo nigdy nie będziecie spełnione.
wiem, że jesteście młode i pełne potrzeb ale albo jesteś samodzielna i samowystarczalna albo nie masz samej sobie zbyt wiele do zaoferowania 
a wtedy to już naprawdę 
nikt nas nie będzie ciągnął za rączkę
i mnie też to przeraża, ale po prostu tak jest
Reposted byeredvarethhavingdreamsszyderakateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl