Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

zwariowalam
17:37
0233 f00a 390
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatwice twice
zwariowalam
17:36
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaroyalityxx royalityxx
zwariowalam
17:35
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaroyalityxx royalityxx
zwariowalam
17:35
zwariowalam
17:32
7020 5dfa 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajustfeel justfeel
zwariowalam
17:31
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapolciak polciak
zwariowalam
17:31

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viajustfeel justfeel
zwariowalam
17:30
3684 e9ea 390
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
zwariowalam
17:30
8321 d9df 390
zwariowalam
17:28
2569 4500 390

November 10 2019

zwariowalam
19:28
5803 ec12 390
Świetlicki.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaszydera szydera
zwariowalam
19:27
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse, jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromlovvie lovvie vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
zwariowalam
19:23
5850 8615 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
zwariowalam
19:23
Obrazkoterapia
zwariowalam
19:22
2043 a620 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viairmelin irmelin
zwariowalam
19:19
2887 2ebd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zwariowalam
19:19
2364 61f4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zwariowalam
19:17
0821 6c81 390
Reposted fromnyaako nyaako viaroyalityxx royalityxx
zwariowalam
19:17
9792 951c 390
Reposted fromagatczi agatczi viaroyalityxx royalityxx
zwariowalam
19:15
5198 e0b2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl