Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

zwariowalam
19:35

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
zwariowalam
19:33
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaszydera szydera
zwariowalam
19:32
5174 c616 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
zwariowalam
19:30
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaiblameyou iblameyou
19:29
8259 39b5 390

wielkiimarzyciel:

edit🔥

Reposted fromdivi divi viadotknij dotknij
19:28
6741 7f34 390

furtho:

Hans W Silvester’s Pub In Dublin, 1950s (via here)

Reposted fromSuzi Suzi viatwice twice
zwariowalam
19:27
8745 f53a 390
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra viablackdrama blackdrama
19:27
1899 8bb8 390
Reposted fromamatore amatore viablackdrama blackdrama
zwariowalam
19:25
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
zwariowalam
19:24
Nie zawaham się złamać wszelkich reguł, rozgromić dumę czy zniszczyć każdy kamień. W tej walce unieszkodliwię wszelkie “ale”, znokautuje jakikolwiek zły powód. Zmiażdżę  smoka czy wyburzę wiatraki. Zwyciężę nad słabościami, powalę na łopatki uprzedzenia i przebiegnę cały świat. W walce o Ciebie wygram ze wszystkim, ale jeśli mam walczyć z Tobą to wygrałeś walkowerem.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
zwariowalam
19:24
6175 9fad 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
19:23
2358 ff43 390

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viatulele tulele
zwariowalam
19:21
zwariowalam
01:40
zwariowalam
01:35
2074 25a1 390
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
01:35
7891 a132 390
Reposted frompupuch pupuch viairmelin irmelin
zwariowalam
01:35
3650 9625 390
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
01:30
0637 2832 390
01:30
3751 3afd 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszydera szydera
01:28
6283 e03f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl