Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

zwariowalam
18:43
zwariowalam
18:43
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaplugss plugss
18:37
4024 99db 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viatulele tulele
zwariowalam
18:36
8740 0f6d 390
18:36
zwariowalam
18:36
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
zwariowalam
18:36
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaszydera szydera
zwariowalam
18:35
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
zwariowalam
18:34
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viaszydera szydera
18:33
zwariowalam
18:33
3721 3d36 390
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
zwariowalam
18:29
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaszydera szydera
zwariowalam
18:29
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
zwariowalam
18:29
zwariowalam
18:29
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaszydera szydera
zwariowalam
18:28
Reposted fromu-dit u-dit viaszydera szydera
zwariowalam
18:28
3010 2bc2 390
Reposted fromrenirene renirene viaszydera szydera

August 21 2018

zwariowalam
15:52
zwariowalam
15:49
4739 9b2b 390
Reposted fromrol rol viaataliaboo ataliaboo
zwariowalam
15:49
Gdy ludzie myślą, że umierasz naprawdę Cię słuchają, a nie tylko czekają na swoją kolej do mówienia.
— Fight Club
Reposted frompastelowe pastelowe viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl