Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

zwariowalam
20:33

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viaplugss plugss
20:25
0067 3189 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaplugss plugss
20:23
8162 02ec 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawordshurt wordshurt
zwariowalam
20:21
2275 a6f9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
zwariowalam
20:20
7031 5840 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
zwariowalam
20:18
zwariowalam
20:18
3164 5efa 390
Reposted fromgreens greens viaszydera szydera
zwariowalam
20:18
0639 8a45 390
Reposted fromnenya nenya viaszydera szydera
20:18
1054 5572 390
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaszydera szydera
zwariowalam
20:17

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow vialabellavita labellavita

July 13 2017

zwariowalam
14:37
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viamillionlittlepieces millionlittlepieces
14:36
4002 f1d8 390
zwariowalam
14:36
zwariowalam
14:35
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaszydera szydera
zwariowalam
14:32
14:30
8295 e893 390

mary-yanko:

God’s Dropbeat series

Reposted fromspookystyx spookystyx viabrzask brzask
zwariowalam
14:29
8865 0df4 390
Reposted frompesy pesy viabrzask brzask
14:28
9961 a5b6 390
Reposted frominculubum inculubum viaszydera szydera
zwariowalam
14:27
3741 3361 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
zwariowalam
14:26
0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viablackdrama blackdrama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl