Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

zwariowalam
20:49
Widocznie można przeżyć nawet to, co najgorsze.
— Marek Edelman "I była miłość w getcie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
zwariowalam
20:49
1369 d7e2 390
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera
zwariowalam
20:24
4856 09f4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

May 02 2019

zwariowalam
08:14
5648 5029 390
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viasatyra satyra
zwariowalam
08:08
5568 7f00 390
Reposted frommangoe mangoe viasrcemoje srcemoje
zwariowalam
08:08

April 25 2019

zwariowalam
19:59
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
zwariowalam
19:59
1173 b504 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaszydera szydera

March 27 2019

zwariowalam
19:04
5561 2c83 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
zwariowalam
19:03
2808 c033 390
Reposted frommartinif16 martinif16 viaawaken awaken
zwariowalam
18:53
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viaawaken awaken
zwariowalam
18:51
zwariowalam
18:51
8599 fa4d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaawaken awaken

March 26 2019

zwariowalam
21:10
8515 ba6b 390
Reposted fromambermoon ambermoon viacorvax corvax
zwariowalam
21:06
2903 c1dc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
zwariowalam
21:00
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaxsneakyx xsneakyx
zwariowalam
20:48
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
zwariowalam
20:47
zwariowalam
20:45
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
20:44
7793 232f 390
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl