Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

zwariowalam
20:41
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
zwariowalam
20:41
7406 ed84 390
Reposted froms3 s3 viadancingwithaghost dancingwithaghost
zwariowalam
20:41
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
zwariowalam
20:32
zwariowalam
20:32

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

20:31
zwariowalam
20:30
8227 cd71 390
Reposted fromrisky risky viastaystrongangie staystrongangie
zwariowalam
20:29
5447 ca85 390
Reposted frommuladhara muladhara vianezavisan nezavisan
zwariowalam
20:24
4871 2066 390
zwariowalam
20:19
zwariowalam
20:17
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
zwariowalam
19:48
4258 8c58 390
Reposted frommindtrap mindtrap vianadelle nadelle
zwariowalam
19:47
Ból, którego się spodziewacie, sprawia, że łatwiej jest wam wytrzymać.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
zwariowalam
19:47
7066 f82a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
19:43
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka vianicdostracenia nicdostracenia
zwariowalam
19:37
5348 3795 390
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
zwariowalam
10:26
3787 39ed 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viaplugss plugss
zwariowalam
10:26
7989 43f6 390
Reposted frompolaparis polaparis viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
10:25
Połóż głowę na mojej poduszce,
a swoje ciepłe i czułe ciało blisko mojego,
Posłuchaj szeptu kropel deszczu,
Delikatnie uderzającego o szybę.
Pozwól mi jeszcze raz uwierzyć, że mnie kochasz.

Ja się pozbieram, ty znajdziesz innego,
Będę tu czekał jeśli będziesz mnie potrzebowała.
Nie mów już o jutrze ani o wieczności.
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz
zwariowalam
10:25
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl