Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

zwariowalam
23:16
zwariowalam
23:16

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
zwariowalam
23:15
zwariowalam
23:15

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
zwariowalam
23:14
Po­za rzeczy-wistością
Nie szu­kaj już niczego,
Bo wis­tość tych rzeczy
Jest nie z świata te­go.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaiblameyou iblameyou

August 16 2019

zwariowalam
01:38
0515 1dc0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
zwariowalam
01:34
6762 5d51 390
Reposted fromnyaako nyaako viadontaskmewhy dontaskmewhy
zwariowalam
01:34
zwariowalam
01:15
2461 8752 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
01:14
8962 fba0 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
zwariowalam
00:57
8483 9c54 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
zwariowalam
00:53
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
00:52
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
00:52
1419 9e11 390

July 20 2019

zwariowalam
04:16
0775 3ecf 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
zwariowalam
03:56
3875 13ad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zwariowalam
03:51
5924 b5b4 390
Reposted fromaskman askman viasupposedtobe supposedtobe
zwariowalam
03:50
2566 717c 390
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
zwariowalam
03:49
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszarakoszula szarakoszula
zwariowalam
03:48
3640 c9ee 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl