Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

zwariowalam
11:50
Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted fromxempx xempx viairmelin irmelin
zwariowalam
11:48
4543 fb84 390
nirvana
Reposted fromantihec antihec viaMyBlackWings MyBlackWings
zwariowalam
11:48
6644 81c4 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaawaken awaken
zwariowalam
11:44
6534 d2b6 390
zwariowalam
11:43
4231 5149 390
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
11:43
9859 9e1d 390
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
11:43
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
zwariowalam
11:42
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaszydera szydera
zwariowalam
11:42
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

October 18 2017

zwariowalam
20:32
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viayield-to-me yield-to-me
zwariowalam
20:27
4589 6518 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamaryjanejanis maryjanejanis
zwariowalam
20:27
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
zwariowalam
20:26
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— znalezione

October 10 2017

zwariowalam
18:16
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
zwariowalam
18:15
zwariowalam
18:14
zwariowalam
18:14
18:13
zwariowalam
18:12
3040 d34a 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
18:12
4174 fddb 390

m4zlum:

A Kurdish girl, wearing traditional clothes decorates an apple with cloves, as a symbol of peace and love according to a Kurdish tradition, Southern Kurdistan

Reposted frommyjapanese myjapanese viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl